Jakość i trwałość to wyznacznik naszych produktów

Jakość i Gwarancja

Kluczowym aspektem naszej działalności jest koncentracja na stale rosnących oczekiwaniach klientów i partnerów w zakresie jakości, trwałości produktów oraz obsługi.

Własne labolatoria jak i systemy wewnętrznej kontroli produkcji są gwarantem wysokiej jakości naszych produktów co potwierdzają dodatkowo atesty i certyfikaty nadane przez niezależne instytucje certyfikujące.

Posiadana sieć sprzedaży na terenie całego kraju zapewnia szeroką dostępność naszych produktów.

 

Produkowane wyroby spełniają wymagania norm:

Kostka   PN-EN 1338
Krawężniki  PN-EN 1340
Obrzeża PN-EN 1340
Płyty PN-EN 1339
Elementy Ściekowe PN-EN 1340
Płyta ażurowa PN-EN 1339
Dachówka PN-EN 490
Systemy kominowe PN-EN 13063-1+A1
PN-EN 13063-2+A1
PN-EN 13063-3
Pustaki kominowe PN-EN 12446
Pustaki wentylacyjne PN-EN 771-3+A1